KÖPVILLKOR

Varor och köp:

Köp av produkterna sker via www.nordiccheer.se. Nordic Cheer träffar avtal om köp med dig som konsument först när vi bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse/faktura via e-post. Nordic Cheer ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Nordic Cheer lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Vid större beställningar bör du först höra efter kring tillgången av önskad vara/varor via epost: info@nordiccheer.se.

Nordic Cheer friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i företagets sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende, färg och beskaffenhet.

Betalningssätt:

För närvarande erbjuder vi möjlighet att betala via Klarna (se villkor på https://www.klarna.com/se/villkor/) samt bankkonto. Vid betalning via bankkonto skall betalningen ske inom 10 dagar från beställningsdatum.

Priser:

Alla priser visas inklusive moms och är dagsaktuella och kan komma att ändras i framtiden. Individuellt och aktuellt totalpris för din beställning summeras i kassan, inklusive eventuella avgifter för frakt och betalning, samt moms.

Leverans:

Vid betalning via bankkonto kommer din order inte att påbörjas innan betalningen finns registrerad på vårt konto.

Fraktpriset är 69 kr oavsett köpsumma (gäller ej lag/förenings-beställningar).

Leveranstid efter erhållen betalning är 5-15 arbetsdagar beroende på orderns storlek samt lagerhållning.

* Leveranstiden är upp till 20 arbetsdagar efter erhållen betalning vid beställning av föreningskläder.

Nordic Cheer ansvarar inte för försenade leveranser på grund av orsaker vi inte rår för, som till exempel tillverkarens oförmåga att leverera aktuell vara eller om det blir förseningar hos leverantören. Vid kända förseningar meddelas kund snarast möjligt. Om paketet inte kommit fram, ska du meddela oss detta inom skälig tid från beställningsdatumet.

Outhämtade paket:

Hämtar du ej ut ditt paket inom angiven tid och produkten returneras, kommer Nordic Cheer att debitera dig som konsument den faktiska fraktkostnaden för returen samt varan. Utöver detta tillkommer en behandlingsavgift på 150 kr för det extra arbete detta medför.

Ångerrätt:

Ångerrätt gäller ej för särskilda beställningsvaror. Särskilda beställningsvaror är samtliga varor på hemsidan i och med att dessa är skräddarsydda genom att du som konsument själv valt färg på tryck, material etc.  Bytesrätt av beställningsvaran gäller endast om aktuell vara är felaktig. Bytes- och returrätt gäller inte heller produkter på rea eller slutförsäljning.

Reklamationer:

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Nordic Cheer följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Integritetspolicy:

På Nordic Cheer värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I följande integritetspolicy förklarar vi hur samlar in och använder din personliga information. Den beskriver även dina rättigheter och hur du gör dem gällande. Det är viktigt att du tar del av detta och förstår vad det innebär så du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Tex kan bilder och ljudupptagningar som behandlats i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som tex IP-nummer är personuppgifter ifall de kan kopplas till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs per automatik eller ej. Några typiska behandlingar av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss genom samband med köp på vår webbshop, kontaktar oss via hemsida, mail eller sociala medier.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Nordic Cheer, org nr 820203-0261 Prästgatan 14, 54134 Skövde är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Ändamål – För att kunna hantera köp och beställningar

Behandlingar som utförs

 • Leverans och avisering
 • Hantering av betalning
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer (endast i anslutning med vissa valda betalsätt)
 • Kontaktuppgifter i form av e-post, adress och telefonnummer
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (vilken vara som köpts och vart den levererats)

Laglig grund

Fullgörandet av köpeavtalet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Ändamål – För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation och besvarande av frågor till vår kundservice, via telefon eller mail.
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Din korrespondens
 • Information om köptidpunkt, eventuella fel/klagomål

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandling av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod Till dess att ärendet har avslutats.


Våra samarbetspartners i behandling av dina personuppgifter

För att kunna till fullo på bästa sätt fullfölja vår service till dig som kund används nämnda personuppgifter ovan via företagen nedan. Du kan läsa mer om företagens egna policy kring personuppgifter på respektives hemsida.

 • Postnord
 • DHL
 • Schenker


Laglig grund

Berättigat intresse. Behandling av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod Till dess att ärendet har avslutats eller enligt respektive företags policy.


Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om att vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att uppgiften skall ändras.

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare samtycke.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade tex om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallat detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna. T ex i enlighet med bokföringslagen.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära en begränsning av dina personuppgifter. Detta kan dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Cookies

Den här webbplatsen lagrar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra webbplatsen och erbjuda dig en mer personlig upplevelse på andra webbplatser så som Facebook och Instagram. Genom att fortsätta godkänner du detta.

Force Majeur:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.